Ak5 - Arménytt
Utvecklingen av Ak5
Hur löses de nya problemen
Åter till huvudsidan

 

 

Hur försöker militären nu lösa dess problem?

 

 

Militären i USA och även i Sverige betraktar nu inte vapnet längre vapnet ensamt. Man ser det som ett helt system integrerat med soldatens övriga utrustning. Man lägger ihop vapnet med dess sikte och dess ammunition och med ett lämpligt kroppsskydd.

Soldaten behöver ett kroppsskydd mot den förmodade fienden. Det skall vara smidigt och lätt men ändå starkt nog mot dennes vapen. Soldaten skall ha ett eldhandvapen som är lätt och smidigt med ammunition som ger stor verkan i målet. Det skall vara utrustat med ett sikte som gör det lätt att träffa under olika ljusförhållanden.

 

Historien visar att man än så länge inte har något universalvapen. Förband behöver  prickskyttevapen, vapen för normal strid och vapen för närstrid och personligt försvar (s.k. PDF vapen eller pistoler). Man utrustar många soldater med både en typ av automatkarbin och en pistol. Andra blir specialister med prickskyttegevär och pistoler. Dessutom måste utrustningen inte vara för tung. Det är viktigt att kunna röra sig tyst, smidigt och lätt. Med andra ord man är tillbaks där man började under 1:a Världskriget, men med modernare vapen. Idag finns det inget vapen och ingen patron/kaliber, som löser alla uppgifter.

USA älskar att kriga med AR-15 konceptet (se länken längre ned), men man tittar nu på nya patroner och riktmedel. Konceptet tycks bli en helhetslösning av Vapen + riktmedel + patron som kan lösa  de flesta uppgifter. Utvecklingen på krutets sida har avsevärt gått framåt de senaste 15 åren. USA vill använda AR-15 plattformen, med samma hylsbotten som 5,56 NATO, men med nya kulor och nya effektivare krut. Man går dessutom upp i kaliber. Kalibern man vill använda är 7,62 mm (.300). Man har även provat med kulor i 6,5mm & 6,8 mm.

Det är intressant att notera att amerikanarna tittar på den gamla ryska patronen 7,62x39 mm, som är en ren kopia på en tysk GECO-tillverkad patron 7,62x39 mm ifrån 1935, som var föregångare till StG44 som hade kalibern 8x33 mm. (läs mer här)

1945 föll GECO fabriken i de anfallande Sovjetiska truppernas händer. De erövrade 20 000 patroner och en Vollmer karbin. 1943 hade de kopierat denna patron, som de kallade obr.1943g eller 7,62x39 M43, utan att ha ett fungerande vapen till den!

 

USA har tittat på en mängd olika Wild-cat patroner, men det verkar som man kommer att välja .300 Blackout (7.62×35 mm) som är en 5,56 NATO-hylsa, som man kortat 10 mm och satt i en kaliber 30 kula. Fördelen med denna patron är att dess prestanda  liknar prestandan hos den ryska patronen 7,62x39. Med de nya krut och kulor kan man få den ännu bättre.

Här nedan ser du en jämförelse mellan olika patroner.

Från vänster 300Blackout plastspets; 300Blackout 125 grain Match; 220 grain Subsonic; 5,56x45NATO; 7,62x39 Rysk

Wilsontillverkad AR-15 variant i kaliber 300 Blackout


Den svenska firman CBJ Tech har under en rad år utvecklat en rad nya hårt slående patroner, som förhoppningsvis kommer att antas av flera länder i världen. De har en liten pistolpatron 6,5x25 CBJ för vanliga armépistoler t.ex. Pistol 88, som är pansarbrytande.

De har också den amerikanska patronen 300 Blackout och Natos standard kaliber 7,62x51 mm alla med underkalibrerade kulor

7,62x51 mm patronen har en 6 grams projektil av volfram som är omsluten av en styrhylsa av plast som väger 1 gram. Totalt väger projektilen 7 gram. Styrhylsan av plast lämnar tungstensprojektilen när den lämnar mynningen. Kulhastigheten vid mynningen är 850 – 1015 m/s beroende på om piplängden är 450 mm eller 600 mm.

- Kulan har extrem genomslagsförmåga mot hårda mål som stridsfordon och kroppsskydd.

- Sannolikheten för träff är högre än för normala patroner beroende på den svaga rekylen och den fina ballistiken och den låga kulbanan.

- Kraftig verkan i mål genom kulans höga hastighet vid anslaget.

 

 

Intressanta länkar om AR-15 plattformen:

The M4: The Gun U.S. Army Loves to Go to War With
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-m4-the-gun-us-army-loves-go-war-23503

 

USA:s militär är mycket oroade över det nya ryska kroppsskyddet! Ryssland ligger mellan 5 och 10 år före på denna punkt. De har uppgraderat skyddet för 80.000 man. Ingen av västs nuvarande ammunitionen för handvapen slår igenom detta kroppsskydd. Läs vidare här på den engelska

https://www.nextbigfuture.com/2019/03/russian-army-has-new-body-armor-and-promise-combat-exoskeletons.html

Deras nya prickskyttegevär slår igenom all dagens kroppsskydd.
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-bullets-these-new-deadly-rifles-can-even-pierce-body-armor-47382