NATO:s första automatkarbiner efter 2:a Världskriget.

Av O. Janson

Engelska soldater hade kämpat sig genom kriget i huvudsak beväpnade med repetergevär. Den engelska regeringen var nu efter kriget mycket angelägen om att utrusta sin armé med ett hel eller halvautomatisk karbin. Detta var ingen unik företeelse i Europa. Sovjetunionen utvecklade sin AK47 som helt klart var inspirerad av Stormkarbinen.

De stora vapentillverkarna i Västeuropa hade också insett de stora fördelar som de tyska Stormkarbinerna hade som infanterivapen.

 1. Ett och samma vapen ersatte det vanliga geväret, automatgeväret, kulsprutepistolen och kulsprutegeväret.
 2. Man fick en och samma patron till dessa vapen.
 3. Vapnet hade kapacitet att träffa med tillräcklig kraft för att slå igenom en stålhjälm på 700m.
 4. Vapnet sköt såväl hel- som halvautomatisk eld.
 5. Vapnet kunde avge riktad och kontrollerad helautomatisk eld.
 6. Vapnet hade hög magasinskapacitet.
 7. Vapnet kunde göras kort och smidigt beroende på den korta hylslängden.
 8. Soldaten kunde bära med sig en större ammunitionsmängd.
 9. Tyskarna hade redan under början av kriget insett att ett av de största problemen för soldaterna var att träffa små mål på relativt korta avstånd upp till 400 mm. De hade därför redan efter anfallet på Polen börjat utrusta sina Kar 98k med kikarsikten ZF41. Man fick en karbin som fungerade som Jeff Coopers Synergikarbin.
  Målsättningen senare under kriget var att alla Tyska G43 och K43 som levererades skulle utrustas med kikarsiktet ZF4.
  Man ville också utrusta alla StG44 på samma sätt med kikarsikten ZF4 som var anpassade till den korta patronens kulbana.

 

Det är följande vapen som i huvudsak har satt spår i efterkrigstidens vapenhistoria:

  • EM-2 ifrån England
  • FN FAL ifrån Belgien m.fl. länder
  • CETME ifrån Spanien, sedermera H&K G3 ifrån Tyskland
  • M14 ifrån USA

 

 

 

EM2.

 

Vapnet ovan är EM-2.
Till vänster är dess korta gevärspatron  7x43 mm.

Winston Churchill var en av de drivande krafterna bakom att engelsmännen skulle skaffa en automatkarbin. Deras soldater hade ju gått genom kriget utrustade i huvudsak med snabbskjutande repeterkarbiner ifrån tiden före första världskriget Lee Enfield No 1 Mk 3 och mot slutet av WW2 infördes en liknande skapelse som bara var enklare att producera, No4 Mk1.

Engelsmännen tog fram en ovanligt kort konstruktion med pistolgreppet framför magasinet EM2. Denna typ av konstruktionen kallas ofta för bullpup .Vapnet hade kalibern 7 mm med en hylslängd på 43 mm. Patronens prestanda påminner om de tyska 7,9x33 mm och ryska 7,62x39 mm patronerna. Patronen kallas för .280 British, .280 UK, .280 Enfield, .280 Short,.280 NATO eller helt enkelt 7x43 mm. Detta vapen med sin mellanklasspatron antog 1951 officiellt av England. Det gick att skjuta såväl hel- som halvautomatisk eld med vapnet och det var lätt och mycket smidigt.

 

Detta vapen inkorporerade de idéer som tyskarna hade kommit med under kriget.

 

Inom parentes kan nämnas att detta vapen fick en efterföljare med liknande utseende L85A1 bullpup i kaliber .223 Remington, som används idag av engelska soldater.

 

 

FN FAL

FN i Belgien hade också tagit fram en automatkarbin baserad på sin SAFN. De första av dessa vapen gjordes också för en mellanklass patron. Vapnet kallades för FN FAL ("Fusil Automatique Leger" som betyder lätt automat gevär)

 

 

Stegen mot en enhetlig patron och beväpning inom NATO.

1947 höll England, Kanada och USA möten om att anta en och samma patron för sina krigsmakter. Helst skulle dessa länder ha samma patron och samma vapen.

 

USA gjorde prov med olika vapen i Fort Benning 1950, bl.a. EM2 och en tidig FN FAL kamrad för den engelska patronen 7x43. Den amerikanska militären insåg inte fördelen med denna typ av patron. Den officiella rapporten sa:

 

 "Battle experience has proven beyond question the effectiveness of the present rifle and ammunition, and there have been no changes in combat tactics which would justify a reduction of rifle calibre and power."

 

Uttalande visar hur självgoda och konservativa de var i sitt tänkande.

Detta är egendomligt eftersom de hade god kännedom om den tyska Stormkarbinen och till och med det förnämliga vapnet StG45. Sovjetunionen hade ju dessutom antagit en mellanklasspatron 7,62x39 mm och 1947 antagit Kalashnikovs Ak47.

 

 

T44 och T47

USA hade två automatgevär som de gjorde utvärderande tester med:

 • T44 som var baserat deras trotjänare under kriget – automatgeväret M1 Garand.
   

 • T47 som baserades på kulsprutegeväret Brownings BAR (se artikeln om Kg m/21 och Kg m/37).

De valde att använda en patron med 7,62 mm som kallades T65. Ballistiken hos denna patron var nästan identisk med deras gamla 30-06 med 63 mm hylslängd men hade en kortare hylsa på 51 mm. (T står för TEST.)

 

Här är T-44

Vapnet som senare döptes till M-14

 

 

Här till vänster syns T-47 - som baserades på Brownings BAR

 

 

7,62 NATO.

 

Eftersom engelsmännen satte värdet av samma patron högre än värdet av att ha en modern patron så böjde sig den engelska regeringen och la ner sin brittiska patron 7x43 mm.

I december 1954 antogs inom den nybildade organisationen ”North Atlantic Treaty Organization” (NATO) den amerikanska patronen T65 i kaliber .30. Patronen kallades 7,62 NATO.

 

Den engelska konstruktionen EM2 ändrades nu för att kunna anta den nya patronen 7,62 NATO.
Detsamma gällde för FN FAL och CETME.

 

 Här är CETME:s vapen i 7,62 NATO.

Detta vapen blev senare Ak4 i Sverige.

 

 

 

FN FAL blir den ledande kandidaten för att bli NATO:s enhetsvapen.

Testerna och utvärderingarna fortsatte i de olika länderna. FN FAL visade sig klara testerna mycket bra. USA övergav sin T47. Den enda egna konstruktion som USA hade kvar var nu T44.

Det visade sig nu att även EM2 kom till korta i jämförelse med FN FAL.

FN FAL i 7,62 NATO blev nu den ledande kandidaten för att bli NATO:s enhetsvapen.

 

England beställde under slutet av 1953 3000 st. FN FAL för att göra truppförsök.

USA beställde 3 200 FN FAL, varav 200 med en tung pipa och benstöd. Detta vapen kallades i USA för T48. Dessa jämfördes med deras T44. Det var ju detta vapen som påminde om Garandgeväret. Garandgevärets akilleshäl, 8-skott patronknippet, var ersatt med ett löstagbart magasin.

 

Såväl Belgien som det Brittiska samväldet antog FN FAL i kaliber 7,62 NATO som standardbeväpning 1954.

 

 

 

M14 koras till segrare.

 

US Rifle M14 med bajonett M6 och slidan M8

Efter en mängd tester och truppförsök där man valde mellan T44 och T48 (FN FAL) hade USA insett att Garandgeväret skulle ersättas. Detta kom man fram till så sent som 1957!

US Army förklarade:

 

"The performance of both weapons  throughout the tests was superior to that of the M1 rifle, and between the two there were only marginal differences.

 

"The major factors favoring the T44 are that it is one pound lighter than either the M1 or the T48 and is considered better suited for American transition to both mass production and training than the Belgian design."

 

Sanningen var den att det var billigare att tillverka T44 som kom att kallas M14 eftersom man till stor del kunde använda samma maskiner som man använt för Garandgeväret.

USA:s vapenindustri har en oerhört stor makt ända in i kongressen. Det var därför omöjligt för ett europeiskt vapen att göra sitt intåg i US Army.

En annan aspekt väl värd att beakta var de hade samma utseende och stockning. Det gick att använda samma utbildningsmaterial för att lära ut skjutteknik, skjutställningar mm. Dessutom såg vapnet ut som ett gevär när det användes till exercis!

USA antog T44 som M14 och vapnet började tillverkas 1959.

De vackra planerna på ett enhetligt standardvapen för västmakterna hade slagits i spillror.

Storebror på andra sedan Atlanten hade lagt föga vikt vid att ha samma vapen inom NATO.

Nu hade hela NATO och även det lilla alliansfria Sverige påtvingats att accepterat den tunga patronen 7,62 NATO och olika vapen anpassade för denna för automatkarbiner olämpliga patron. Den passar utmärkt för tyngre kulsprutor och prickskyttegevär.

Det är denna patron som gjorde det omöjligt att skjuta automateld i de automatkarbiner som man hade antagit vapen t.ex. FN FAL och H&K G3 (Ak4).

 

Automatkarbinerna FN FAL och H&K G3 blev utan tvekan de mest framgångsrika och mest spridda automatkarbinerna i denna misslyckade kaliber för automatkarbiner.

 

Det dröjde inte många år innan USA insåg sitt misstag. 1964 upphörde produktionen av M14 till förmån för M16. Kriget i Indokina ställde ”nya krav” och man föredrog en mindre, lättare och smidigare automatkarbin i en mellanklasskaliber. Ett vapen med rak kolv och separat pistolgrepp, som kan ”avfyras och skjuta automateld med när man håller det med en hand och kolven stöder mot hakan” som det stod i tidskriften ”Populär Mekaniks” artikel 1964 om USA:s ”vapeninstruktörer” i Vietnam.

Det intressanta är emellertid att idén M14 har kommit tillbaks och användningen har börjat igen i Irak. Fulton Armory har börjat tillverka M14 i ett modernare utförande. Det är inte mycket kvar av ursprungsversionen.

Man kan se paralleller till den svenska fredsbevarande styrkan i Afghanistan som har blivit utrustade med moderniserade Ak4.

 

Fulton Armory Mark 14 Mod O.

Kolven kommer ifrån Sage Stock/Accuracy Chassis System.
Pipan är försedd med en Vortex flamdämpare. Piplängden är 470 mm.

(Courtesy of Fulton Armory)

 

En teknisk jämförelse mellan M14 och StG44

M14

StG44

Kaliber 7,62x51 mm Kaliber 7,9x33 mm
Vikt 4 kg Vikt 4,6 kg
Total längd 1125 mm Total längd 950 mm
Piplängd 559 mm Piplängd 420 mm
Klarar att skjuta automateld Nej Klarar att skjuta automateld Ja
Magasinskapacitet 20 patroner Magasinskapacitet 30 patroner

 

 

Colt Ar-15 som kallades M16 av US Air Force.

En soldat som bär vapen och ammunition som totalt väger 7,35 kg har med sig följande mängd ammunition:

M14 i kaliber 7,62x51 mm (NATO) M16A1 i kaliber 5,56x45 mm (NATO)
100 patroner 344 patroner

 

Källor:

FN FAL - användarmanual.

R. Blake Stevens - The FAL Rifle Deluxe Classic Edition, 1993

Per Arvidsson - Eldhandvapen ISSN 91-87158-04-3

Per Holmbäck

Chuck Karwan, Soldier of fortune

Smith & Smith - Small arms of the world, 1960, ISBN 0-89104-021-8

Century International Arms, P.O. Box 714, St Albans, VT 05478.

ARS, 16014 West Remuda Drive, Surprise, AZ 85387

D.S. Arms, P.O. Box 387, Round Lake, IL 60073

Entreprise Arms Inc., 16021 E. Arrow Highway, Unit B, Irwindale, CA 91706

Gun Parts Corp., West Hurley, NY 12491.

 

 

Åter till sidan med
olika artiklar