USA:s militära knivar 1990 - 2005

 

 

 

av O. Janson

Special honour should be given to Frank Trzaska, who supported me with information to be able write this article.

uppdaterad 2014-06-29

 

US ARMY

 

US Army använder ett flertal knivar idag, beroende på ändamålet.

Den huvudsakliga kniven är en bajonett - M9.
Det finns för närvarande två tillverkare av denna bajonett: Lan-Cay och Ontario

En del reservstyrkor och enheter ur National Guard  använder fortfarande den gamla bajonetten M7 med ett blad som härstammar ifrån WW2 och stridskniven M3.

  M7 behandlades under sidan USA:s stridsknivar under 1900-talet.

 

 

 

Bajonett M9

Bajonett M9

Idag så använder armén bajonetten M9 som stridskniv och som ett allroundverktyg. USA har tagit intryck av de ryska bajonetterna för AK47 och AK74. Lägg märke till verktyget i botten på skidan som i kombination med bladet är avsett för att klippa taggtråd med.

 

Här är  en soldat utrustad med bajonetten M9 och den lätta kulsprutan M249 i kaliber 5,56. (FN:s konstruktion).

 

Överlevnadsknivar.

Såväl helikopter styrkor som flygenheter i US Army använder den gamla överlevnadskniven Jet Pilot som också behandlades under sidan USA:s stridsknivar under 1900-talet.  

 

Jet Pilot tillverkas idag av Ontario Knife Co.
Bilder ifrån Ontario Knife Co.

 

ASEK överlevnadskniv.

Fler och fler av dessa styrkor och piloter använder istället den nyare överlevnadskniven ASEK (Aircrew Survival Egress Knife). Denna kniv levereras idag också av Ontario till US Army.

Bilder ifrån Ontario Knife Co.

 

 

Benchmade 9053SBT fällkniv.

Många luftburna enheter använder också Benchmade 9053SBT, som är en automatisk fällkniv.

Här är samma kniv som ovan men den saknar helt all märkning. Man vet att dessa knivar användes av bl.a. CIA och FBI.

Många luftburna enheter använder militära enheter och s.k. kontraktanställda på privat företag också
Benchmade Infidel, som också är en automatisk fällkniv, där bladet åker  rakt fram.

 

US MC & Navy

 

Marinkåren går som vanligt sin egen väg för att som de säger ge det bästa åt de bästa.

 

Marinkåren var missnöjda med M9 bajonetten och tog så fram OKC3S som de har utrustat alla soldater som är utrustade med automatkarbiner.

 

US MC bajonett OKC3S.

Marinkårens nya bajonett OKC3S.
Marinkårens emblem syns på greppet i ovalen.

Bild ifrån Wikipedia Image

 

Denna bajonett är marinkåren än så länge ensamma om att ha antagit. Hitintills har de alltid använt samma bajonetter som armén. USMC var inte nöjda med M9.
De ansåg sig inte ha något behov av en wire cutter för att klippa taggtråd.  Detta anser de att de gör mycket bättre och billigare med en vanlig avbitartång.
Många av M9-bajonetterna var dessutom av dålig kvalité och USMC beställde då
 99,987 nya bajonetter ifrån Ontario Knife Co. Bajonetten kallas OKC3S.

Till skillnad ifrån M9, som i huvudsak var avsedd som en ren bajonett, så är den här avsedd också som en stridskniv redan vid konstruktionen.

 

Denna bajonett passar alla vapen inom M16 familjen inklusive den korta karbinen M4.

 

Här syns OKC3S påmonterad

 

 

Urklipp ifrån New York Times den 18 augusti 2004.

I gruset syns en OKC3S bajonett

 

Kulsprutebesättningar, som inte är utrustade med automatkarbiner, är utrustade med kulsprutorna M249. Denna kulspruta är FN:s lätta kulspruta i kaliber 5,6 mm med patronen M855 (USA:s motsvarighet till 5,56mm NATO SS109) och M240G i kaliber 7,62 NATO som är samma som den svenska Ksp m/58.

Dessa soldater är utrustade med den gamla kniven 1219C2, som är mer känd under namnet Ka-Bar eller Mark 2.

US MC 1219C2 av idag.

Dessa 1219C2 tillverkas och levereras idag endast av Ontario

Bilder ifrån Ontario Knife Co.

 

Marinens piloter använder fortfarande Jet Pilots knife och MC-1 automatiska fällkniv. (Se ovan.)

 

Stridskniven är fortfarande ett viktigt vapen för elitsoldater i specialstyrkor eftersom de ibland måste operera ljudlöst långt bakom fiendens linjer.

Under WW1, WW2, Koreakriget och Vietnamkriget förekom det många närstrider man mot man.

Under Vietnamkriget lärde sig Vietnameserna att det effektivaste sättet att slåss mot USA var att komma soldaterna så nära att USA inte kunde använda sig av sin överlägsenhet med flyg och artilleri utan att orsaka egna förluster.

I dessa situationer har kniven fortfarande en viktig betydelse.

 


 

USN Mark 3.

Marinen använder Mark 3 kniven (ovan)

Bilder ifrån Ontario Knife Co.

 

Kniv för Ammunitionsröjningsteam -- EOD M11

M11 EOD

Marinens ammunitionsröjningsexperter  - EOD (Explosive Ordinance Disposal) använder icke magnetiska knivar  för specialändamål när de arbetar runt ammunition, minor och bomber. Kniven ovan, som är baserad på M9-bajonettens blad, heter M11 och används av såväl Marinen som Armén. Den levereras idag Lacay. (Totallängd 300 mm och bladet är 180 mm långt och 6 mm tjockt.)

De specialister använder också knivar som är gjorda av enbart titan.

 

 

DYKARNAS KNIV M1905

Djupdykarna med sina tunga dräkter använder fortfarande samma gamla kniv ifrån som man använde 1905. Det är en tung dykarkniv med cylinderformat fodral som är gjort av mässing. Förmodligen är detta den äldsta antagna militära kniven som fortfarande är i bruk och som på ett fullgott sätt fyller sin uppgift!

Kniven ifrån 1905

Foto av Ric Koellner, DESCO Corp.

 

Förutom dessa stora serier av antagna knivar så finns det många knivar som har inköpts och används av enskilda förband precis som i det svenska försvaret. Ett av många exempel på detta är:

Cold Steels SRK

 

Cold Steel har gjort SRK (Survival Rescue Knife). Den användes mycket under det första Gulfkriget Desert Storm.
Den har även använts på vissa förband i Sverige, men det är osäkert om den blev officiellt antagen.

(egen samling)

 

 

Gerber Mark 2

Under Vietnamkriget gjorde knivtillverkaren Gerber en modern variant av Fairbairn Sykes grundidé. Fördelen med den var att den var mer framtung för att kunna ha ett bredare användningsområde. Det gick att hugga bättre och även såga lite med den.

 

Här är en tidigt tillverkad Gerber Mk 2. (egen samling)

 

SOG Knivarna

Under Vietnamkriget hade USA ett specialförband som kallades för det oskyldiga namnet
Military Assistance Command Vietnam - Studies and Observations Group (MACV-SOG)
Detta var en mycket hemlig grupp för krigföring i sydostasien.

1963 bildades avdelningen Vietnamese Special Forces Command och deras verksamhet stöddes och betalades av US CIA.

1964 bildades av Sydvietnams regering Special Exploitation Service som tog över denna verksamhet.
Vid denna tid bildades MACV-SOG för att ta över den USA kontrollerade och styrda CIAs verksamheten.
Denna organisation genomförde hemliga operationer som sabotage, psykologisk krigföring och andra specialoperationer i såväl Nord- som Sydvietnam. De opererade även i Laos, Kambodja och södra Kina. Än idag är mycket av det som skedde hemligstämplat och de som var med är fortfarande ovilliga att tala om det.

Deras logistiska underhåll sköttes av US Counterinsurgency Support Office (CISO).  1963 var Ben Baker ställföreträdande. chef. När han skulle utrusta MACV-SOG så ägnade han mycket tid att välja en bra kniv åt styrkan. Han designade då SOG kniven nedan på bild.

Baker säger att han har lånat greppets utformning ifrån en gammal jaktkniv som han ägde. Den var tillverkad av Marble's Woodcraft. Bladet är hans egen design men det påminner mycket om Bowieknivens. Kniven tillverkades av Yogi Shokai Co. i Naha på Okinawa. Detta bolag levererade redan knivar till CISO. Dessa knivar levererades i juni 1964. De kostade då $9,85. Dessa första 1 300 knivar användes i djungeln och det finns inte många kvar av dem. De har därför blivit en av de sällsyntaste av alla USA:s militära knivar.

Senare levererades ett större antal olika knivar av olika utformning.

 

Här är en av allra första modellen av SOG knivar med det kända 7 tum långa bladet designat av Ben Baker.

(Egen samling - Denna kniv är av senare tillverkning.)

 

 

 Homer M. Brett som har skrivit boken - The Military Knife & Bayonet - har sagt:

“There probably always will be a need for a combat knife that is never used as a bayonet.”

Översatt: "Det kommer förmodligen alltid finnas behov av en stridskniv som aldrig används som en bajonett."

 


 

Källmaterial:
Fredrick Stephens, Fighting Knives, ISBN 0-668-04955-3

Ron Flook,  British and Commonwealth Military knives, ISBN 1-85310-986-X

Robert A. Buerlein, Allied Military Fighting Knives, ISBN 1-58160-290-1

Bernard Levine, Levine's Guide to knives, ISBN 0-87341-945-6

Mike Silvey, http://home.comcast.net/~m.silvey

Frank Trzaska och hans förnämliga hemsida.

Knife World Magazine:

  • November 1994
  • Januari 1995
  • September 1997
  • April 1998
  • Augusti 1998
  • April 1999
  • September 1999
  • April 2000
  • December 2000

 

USA:s stridsknivar under 1900-talet.

Åter till hemsidan om alla blankvapen