Tysklands stridsknivar under 1:a och 2:a Världskriget.

 

 

av O. Janson

(Bilder ur medlemmars samlingar om inte annat anges.)

 

Först vill jag göra klart att jag inte har några som helst anspråk på att visa alla knivar som använts av tyskarna under 1900-talet. Detta skulle vara omöjligt. Snart sagt varje typ av jaktkniv har någon gång använts av tyskarna antingen i form av civilt inköpta eller serietillverkade för militären.

Jag tar heller inte upp nazisternas alla ceremonivapen i form av dolkar och stickertar. Jag har inte sett några rapporter om att de har använts i fält.

 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

1:a Världskriget

Tyskland använde ett stort antal knivar och dolkar med snarlikt utseende under det 1:a Världskriget (1:a VK). Tyskarna använde däremot inte knivar med knogjärn som de allierade så gärna använde. Tyskarna använde dessutom ett stort antal omgjorda bajonetter. Dessa ändrades antingen redan på fabriken eller gjordes om i fält. Det finns alla variationer.

 

DEMAG - kombinationen skyttegravskniv och bajonett.

Här är den berömda DEMAG kniven som var en kombination av en skyttegravskniv och en bajonett.
Här ser man hålet för läskstången.

 

Demag står för Deutsche Maschienenfabrik.

Deras konstruktion var en kombinationskniv, som är en av de mest välkända knivarna på den tyska sidan ifrån 1:a VK. Den var mycket populär ibland de tyska soldaterna.

Greppet består av stål.  Det är samma typ av grepp som "Ersatz"  (nöd) bajonetterna som tyskarna införde. Greppet var målat med grön färg. Kniven kunde monteras som bajonett på ett gevär 98 utan att man avlägsnade läskstången. Detta är förklaringen till greppet S-formade utseende. Parerplåten var svart.

Ena sidan av bajonettens ansats är märkt med ett runt märke där det står "DEMAG Duisburg" och på den andra sidan står det "Gesetzlich Geschütz"

 • Total längd: 270 mm
 • Bladets längd: 150 mm
 • Skidans längd: 160mm

 

Greppet på en Ersatz bajonett

 

Här är en Skyttegravskniv ifrån 1915 tillverkad av
ERN, Rasiermesser Fabrik i Solingen.

Den håller mycket hög kvalité som alla vapen ifrån krigets början.

Se bilden i slutet på artikeln på de nytillverkade knivarna.

 

Här är en Närkampskniv, 
ifrån ERN, men nu har kriget börjat sätta sina spår i tillverkningen och utförandet har blivit enklare.

Parerstången har också fått en annan utformning.
Lägg märke till att den lutar. Detta är typiskt för flera av de tyska knivarna ifrån denna era.

 

Det var också vanligt med jaktknivar bland soldaterna på den tyska sidan. Här är en kniv ifrån Deutsche Brummer som är gjord av Anton Wingen Jr i Solingen. Denna typ av kniv  användes av artilleristerna som anföll de belgiska befästningarna med "Tjocka Berta".

 

Här är en annan  skyttegravskniv ifrån 1:a Världskriget som är tillverkad av DEMAG.

Till skillnad ifrån kniven på bilden här under så är denna kniv ifrån tiden 1914-1918

En kampkniv i form av SG 1898 som tillverkades av Carl Eickhorn och inköpts privat.

Denna kniv fanns med enkel- och dubbelsidig egg.

 • Total längd 275 mm
 • Bladets längd  152 mm
 • Skidans längd 160 mm

 

Här är en SG 84/98 som har omändrats förmodligen redan under 1:a VK till en skyttegravskniv.

 


 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

2:a Världskriget.

Många knivar ifrån 1:a Världskriget användes även under det 2:a Världskriget. Ofta blev greppen svartmålade.

 

Här är en annan kniv ifrån 1:a Världskriget användes även under det 2:a Världskriget. Denna typ av kniv bärs på den berömda bilden ifrån 2:a Världskrigets Ardenneroffensiv. Soldaten på bilden överlevde kriget och denna bild är inte retuscherad.

 

Luftwaffes stridskniv med fast blad.

Här är en den vanligaste tyska kampkniven med fast blad den användes av Luftwaffes Fallskärmsjägare.

Man ser här tydligt den för 2:a VK så typiska baljans klämma för att hålla fast den i stöveln e.d.
Vad som man inte ser på bilden är klämanordningen inuti baljan som håller kniven på plats i baljan. Man kan däremot se pricken på bladet efter denna friktionshöjande fästanordning.

Det fanns 4 olika stämplar på dessa knivar. Den vanligaste var Luftwaffes örn omslutande siffran 5. En mer sällsynt är siffran 6 omsluten av samma LW-örn. De senast tillverkade är märkta med ett S, andra med ett M eller möjligen W. Man tror att S betecknar fabriken SMF och att om det är W står för Weyersberg men om det är ett M gäller det möjligen för Malsch & Ambronn / F&A Helbig of Steinbach-Gaefler.

Acceptansstämpeln med Luftwaffe örnen som omsluter siffran 6. Lägg märke till de fina kupolnitarna.

Under slutet av 1930-talet hade all Luftwaffes personal den berömda gravitationskniven som kallades FKm (Fliegerkappmesser - se nedan). Efter de hårda striderna under invasionen av Kreta så användes de tyska Fallskärmsjägarna med några få undantag som vanligt infanteri. Då passade det bättre med en enklare kniv som hade fast blad. 
Det var inte ovanligt att andra soldater tog över varandras knivar eller bara bytte till de som de tyckte bättre om. Man tog också utrustning ifrån fallna kamrater och fiender. Därför har många knivar ifrån olika truppslag bytt ägare, ja till och med nationalitet.

 

När Tyskland anföll Polen 1939 hade utvecklingen av stridsknivar stått still. De hade fortsatt producera sina gamla knivar knivar som under 1:a VK. Det hade inte skett någon utveckling som i England. Det är därför vanligt att man har samma typer av kniv med små ändringar i båda krigen.

 

Den enda skillnaden mellan knivarna ifrån 1:a VK gentemot knivarna ifrån 2:a VK är skidan.

Baljorna ifrån 2:a VK är oftast försedda med en fjäderanordning som kan hålla fast kniven i stöveln eller kläderna.

 

Infanteriemesser 42

Infanteriemesser 42 - Här är en annan kniv "Nahkampfmesser" ifrån 2:a VK.

Kniven har genomgående tånge och greppet som är av trä är fastsatt med tre genomgående nitar.

 • Total längd: 260 mm
 • Bladets längd: 145 mm

Just denna kniv har en speciell egenhet som finns på ett mindre antal av dessa knivar: Den har  en sprint genom blecket på baljan. Denna sprint fixerar baljans läge i ett vanlig bajonett hänge, (se bilden) så att kniven kan fästas i bältet men den kommer då att bäras lägre.

Det ovanliga med denna typ av kniv är att klingan och parerstången är smidda i ett stycke. Se detaljbilden nedan.

Infanteriemesser 42 med korrekt balja som har en klämma för t.ex. stöveln .

 

Här är en kniv som användes av MG34 kulsprutebesättningar 
(Samuelsson ingick i en sådan SS reparations avdelning)

 En annan mycket populär men sällsynt stridskniv var den här tillverkad av den kända fabriken PUMA

 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

Luftwaffes berömda kniv FKm (Fliegerkappmesser).

Luftwaffes gravitations kniv FKm av den första modellen som inte gick att ta isär.

Ordet Fliegerkappmesser kan närmast översättas med universalkniv. 

Luftwaffes gravitations kniv är oftast associerad med fallskärmsjägarna, men i själva verket var det en kniv för flygplansbesättningarna. Fallskärmsjägarna använde i huvudsak  kniven med fast blad som beskrevs här ovan.

Knivbladet hålls fast av en låsanordning inne i greppet. När man fäller hävarmen på sidan framåt frigörs bladet som av sin egen tyngd faller ned. Det visade sig att knivarna ibland blev fulla med smuts och jord mm. Detta gjorde att bladet fastnade i infällt läge. Tyskarna utvecklade i slutet av kriget modellen och gjorde den enkelt isärtagbar.

 

Här ser man den senare typen av kniv och spärren som gör den lätt att dela.

Foto Thüringen Militaria

 

Denna typ kniv som närmast var en paradbajonett bars av Luftwaffes Skogs division. Man vet inte varför Luftwaffe hade en Skogs division, men Fredrik J. Stephens spekulerar i att Hermann Göring som var en entusiastisk jägare hade utsett vissa trupper att vakta och bevaka skogarna runt flygfälten. I princip är det en permissions bajonett men utan fästen för geväret. Greppet är av hjorthorn.
 • Total längd: 32 mm
 • Blad längd: 200 mm

 

 Luftwaffes sällsynta Machete som de hade med sig i sina flygplan i början av kriget

 

 


 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

Bundeswehr - efter kriget.

Bundeswehrs kniv

 

Bundeswehrs knivar idag.

Den gröna är den vanliga Bundeswehr stridskniven. Greppet är grönfärgat.

Det finns även en sällsyntare variant som är något kortare och med svart grepp som är avsedd för specialtrupper som GSG9.

(privat samling - tack R.)

 

Två Bundeswehrs gravitationsknivar - en äldre och en senare modell . (privat samling - tack R.)

Bundeswehrs gravitationskniv är i princip samma kniv som användes under 2:a VK.

 

Bundeswehrs gravitationskniv - Den första modellen gjord av Weiersberg  (privat samling)

 


 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

NYTILLVERKADE KOPIOR av dessa knivar finns det gott om!

Nu är det på sin plats med en rejäl Varning! Det finns gott om efterkrigstillverkade knivar!

De nytillverkade kopiorna har skiftande kvalité.

En del knivar liksom Böckers håller hög kvalité och det är frågan om man kan kalla den kopia eftersom det är samma fabrik som har tillverkat samma knivar såväl under 1:a VK som nu.

Det tillverkas en hel del rena förfalskningar i öst.

 

Här är Böckers nytillverkade skyttegravskniv med modell ifrån 1:a VK.

http://www.boker.de/index2.php

 

Här är en annan populär skyttegravskniv. Den tillverkades av Gottlieb Hammesfahr.
 • Total längd: 280 mm
 • Bladets längd: 153 mm

Skicket på just denna kniv är så bra att jag tror att det förmodligen är en mycket bra kopia komplett med provstämpel! Se bilderna här under!

Modellen har använts i båda krigen.

Här syns namnet på tillverkaren - Gottlieb Hammesfahr Provstämpeln! Alternativt är den fabriksmässigt renoverad.

 

Här är en nytillverkad. Det finns också sådana här knivar tillverkade i Pakistan t.o.m. med SMF stämpel

 

Här är en annan nytillverkad skyttegravskniv (1:a VK) ifrån CAS i Spanien.
Här är en Paul Cheng tillverkad kopia av FJ-kniven ovan. Den som tittar noga efter kan se skillnad på knivarna.
Här är en annan Paul Cheng tillverkad kopia av en kniv ifrån 2:a VK.

  

 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

och så finns det rena

Bluff och båg!

Denna typ av kniv har aldrig varit med i 2:a Världskriget!

Ibland påstås det att detta är en tysk fallskärmsjägarkniv ifrån 2:a VK.

BLUFF!

Tyskarna hade aldrig någon sådan här kniv över huvud taget.

Detta är rent bondfångeri.
Kniven ser lite gammal ut men är helt nytillverkad med hakkors och prydd med text som skall gälla för att vara gammal tyskt teckensnitt utan att vara det!

 

Snabblänkar
1:a Världskriget
2:a Världskriget
FKm Luftwaffes Gravity
Bundeswehr
Nytillverkade Kopior
Rena Bluffen

 

Källmaterial:
Fredrick Stephens, Fighting Knives, ISBN 0-668-04955-3

Klaus Lübbe, Deutscge Seitengewehre und bahjonette 1740-1945, ISBN 3-934001-02-5

Gordon A. Hughes, German  Military Fighting Knives 1914 - 1945 ISBN 1 87149815 5

Bernard Levine, Levine's Guide to knives, ISBN 0-87341-945-6

Knife World Magazine:

 • November 1994
 • Januari 1995
 • September 1997
 • April 1998
 • Augusti 1998
 • April 1999
 • September 1999
 • April 2000
 • December 2000

 

 

 

Åter till hemsidan om alla blankvapen

Åter till
Göta Vapenhistoriska
Sällskapets Hemsida