De svenska kulsprutegevären.

Text och bild av O. Janson

senast omarbetad 2006-12-18

 

Om ni vill läsa en utförligare artikel om de svenska kulsprutegevären ber jag att få hänvisa till den engelska sidan

Kulsprutegevär Kjellman

I Sverige antogs 1914 ett kulsprutegevär som var vattenkylt. 
Konstruktören hette Kjellman.
Kalibern var 6,5 mm. 
Den ena låsklacken ligger på ovansidan och den andra på undersidan av slutstycket. 
Vapnet fungerade mycket bra men blev för dyrt att tillverka och endast ett tiotal tillverkades.

Kulsprutegevär Fm/Kjellman  Bild ifrån Vapenmuseet.

 

Kulsprutegevär Madsen m/1914

1914 köpt Sverige ett antal Madsen kulsprutegevär. 
Vapnen var omändrade ifrån 8 mm till den svenska patronen 6,5 mm m/1894

Kulsprutegevär Madsen dansk m1910  Bild ifrån Vapenmuseet.

 

 

Kulsprutegevär m/1921

Efter kriget köpte Sverige ett antal BAR m1918 ifrån Colt. 
Vapnet antogs i Sverige och tillverkades på licens här och fick modellbeteckningen kg m/21. Den uppbenbara skillnaden är att vapnet är försett med löstagbar pistolkolv.  

 

Det svenska kg m/21 tillverkat 1927av Carl Gustaf stads gevärsfaktori. Bild ifrån Vapenmuseet.

 

kg21_ritn1000.JPG (116128 byte)
Arméns ritning av det svenska kg m/21. 
Klicka på bilden för att se den stora bilden.

Kulsprutegevär m/1937

Senare antogs en förfinad modell med utbytbar pipa - kg m/37.

Denna utbytbara pipa blev en mycket lyckad konstruktion. 

Vapnet användes fram till början på 1970-talet inom försvaret och Hemvärnet.

Kulsprutegevär m/1937 Bandmatat

Efter 2:a Världskriget gjordes försök med en bandmatad kg m/37. 
Det enda nackdelen som vapnet hade var att varje gång vapnet plundrades föll 4 laddade patroner ner på marken. Ofta försvann dessa i snön. 

 

Det svenska kg m/37 tillverkat 1942 av Carl Gustaf stads gevärsfaktori.

 

Det svenska kg m/37 omändrat för bandmatning. Bild ifrån Vapenmuseet.

 

Tekniska data för BAR 1918,  kg m/21 och kg m/37:

  BAR 1918 Kg m/21 kg m/37
Kaliber 30-06 (7,62x63mm) 6,5x55 mm 6,5x55 mm
System Gasomladdad Gasomladdad Gasomladdad
Total längd 1194 mm 1110 mm 1110 mm
Piplängd 610 mm 670 mm 670 mm
Vikt tomt 7,3 kg 8,7 kg 8,9 kg
Magasin 20 skott dubbelstackat löstagbart 20 skott dubbelstackat löstagbart 20 skott dubbelstackat löstagbart
Mynningshastighet 855 m/s 750 m/s 750 m/s
Eldhastighet 550 skott/min. 500 skott/min. 500 skott/min.
Helautomatiskt Ja Ja Ja
Halvautomatiskt Ja Ja Ja

 

 

De svenska Kulsprutegevären baserade på BAR 1918.
Svenska Kulsprutegevär uppifrån och ner:

Kulsprutegevär m/1930, FN Browning.
Kulsprutegevär m/1937, Bandmatad
Kulsprutegevär fm/1935 (1937)
Kulsprutegevär m/1921, tillverkad av Carl Gutafs Stads Gevärsfaktori.
Kulsprutegevär m/1921, tillverkad av Colt, USA.

 

 

Kulsprutegevär m/1939

Vid krigsutbrottet var det brist på vapen i Sverige och man beställde i all hast ett antal kulsprutegevär ifrån Tjeckoslovakien i kaliber 7,9 mm. I Tjekoslovakien hade de modellbeteckningen 1926. Konstruktionen är den samma som den engelska Bren.

I Sverige kallades den för kg m/39. Magasinet är monterat ovanpå vapnet och rymmer 20 patroner

Det svenska kg m/39.  Här är den monterad i luftvärnslavettage. Bild ifrån Vapenmuseet.

 

Kulsprutegevär m/1940

1940 antogs ett nytt kulsprutegevär i 6,5 mm. 
Konstruktionen var uppfunnen av en tysk vid namn Lauf. 
Vapnet utvecklades sedermera i Sverige. System SAV (Svenska Automat Vapen)

Vapnet använder samma magasin som kg m/21 och kg m/37 och sätts i underifrån.

 

Överst på bilden ses försöksmodell fm/1940 och underst den antagna kg m/40. 

Bild ifrån Vapenmuseet.

 

Källor:

Barlow-Johnson: Small arms manual, London 1944
Smith: Small arms of the world, Harriburg, Pennsylvania 
Ian Hogg Military small arms of the 20th century.
Alm: Eldhandvapen II Stockholm 1934
Vapenmuseet,  Eskilstuna.

 

 

Om ni vill läsa en utförligare artikel om de svenska kulsprutegevären ber jag att få hänvisa till den engelska sidan

Tillbaka till Göta Vapenhistoriska Sällskapet