Utvecklingen av de tyska enhetskulsprutorna
M.G. 34 och M.G. 42

av  O. Janson

Uppdaterad 2013-12-04

 

Den lätta kulsprutan MG 34

 

Kulsprutan var ett av de vapen som kom att dominera krigföringen under 1:a Världskriget. Tyskland använde sig av en vattenkyld kulspruta som baserade på Hiriam Maxims konstruktion. Kulsprutan hade beteckningen MG 08 där MG står för Maschienengewehr och 08 för året då den antogs. MG 08 och Vickers kulsprutor är i grunden samma konstruktion. Det var alltså samma konstruktion som stod på båda sidorna i kriget.

 

 

Bild MG.08

 

 

MG.08/15
med vattenkylning ifrån tanken till höger och kulspruteband av metall (Vapnet är omändrat till metallänk efter krigsslutet 1918).

Foto: Website 08/15.

 

 

 


 

M.G.34

 

MG.34 klar för aktion.

MG.34 var den kulspruta som användes mest av tyskarna under kriget.

 

 

MG.34 med benstöd bestående av två ben.

 

 

MG.34 med den fina MG-Lafette med treben.

 

 

Här syns tyska bergjägare använda en MG.34 i vinterklimat.

 

 
 

MG34 var utan tvekan den tidens bästa och förnämsta kulspruta.

 

Här utdrag ur instruktionsboken som visar funktionen.

 

 

Slutstycket låst i sitt läge.

Kulan har lämnat hylsan

 

 

 

Här är slutstycket upplåst och omladdning sker.

Den understa bilden visar hur hylsan kastas ut under vapnet.

 

 

Tekniska data.MG.34  
Längd       1220 mm
Vikt    

12 kg  med benstöd.

Mekanisk eldhastighet 800 skott/minut med bandmatning
Mekanisk eldhastighet 900 skott/minut med fjäderbelastat trummagasin

 

 

Trummagasinet innehöll 75 patroner var fjäderbelastat och detta gjorde att eldhastigheten blev högre vid automateld.
Bandmatningen sänker eldhastigheten något beroende på att vapnets matning måste motverka tyngdkraften och dra in patronbandet. MG34 använder stålband i stället för tygband. När slutstycket far fram så öppnar länken som håller patronen och patronen följer med framåt in i patronläget. Kulsprutor som är utrustade med tygband, t.ex. den svenska m/36, måste först dra ut patronen bakåt innan den kan föras framåt in i patronläget.

 

Här ett MG.34 stålband med en startlänk för de tre första patronerna. Denna länk sätts sedan ihop med nästa 50-skotts länk.

Här visas hur patronerna läggs på plats med stålband

MG 34 kan skjuta både halvautomatisk och helautomatisk eld .

 

 

Vapnets säkring sitter ovanför varbygeln och fälls framåt/bakåt. När F är synligt är vapnet osäkrat. (Se bilden.)

 

Bild pistolgrepp säkring dauer/einzelF

 

 

 

MG34 isärtagen i sina huvudsakliga delar.

 

Det fanns många vapensystem med MG.34.
Ett av de mest kända är MC med sidvagn och kulspruta.

Läs om den berömda tyska motorcykeln med sidvagn och kulspruta.

 

 


 

MG 42

Redan under truppförsöken med MG34 så insåg H.Wa.A. att Einheitsmaschienengewehr var en alltför komplicerad dyrbar konstruktion. 1937 genomfördes en studie under ledning av Dr Peter. Då insåg även arméns högsta ledning OKH detta. Man började därför utveckla ett enklare vapen. Det största problemet låg i att stansa och forma plåt på ett billigt sätt för att kunna öka produktionshastigheten till högre nivåer. Det fanns bara en enda firma i hela tyskland som kunde denna teknik.

Här under är en MG.42

 

 

MG42 började massproduceras sommaren 1942, men bara 17 250 kunde tillverkas resterande del av 1942. Instruktionsboken (Kallad D166/1) publicerades inte förrän n i september 1943.

Totalt tillverkades mer än 400 000 MG42 under tiden 1942-1945.

 

Till en början använde man samma benstöd som MG34 för att sedan förenkla konstruktionen och kalla dem Zweibein 42. (se bild)

 

 

Ovan ser vi MG.42 och här under ser vi MG.34 som jämförelse.

 

 

MG42 med 3-benslavett

 

 

Teknisk information om Tysklands kulsprutor 1914-1945.
  MG 08 MG 08/15 MG 13 MG 34 MG 42
Kaliber 7,92x57 mm 7,92x57 mm 7,92x57 mm 7,92x57 mm 7,92x57 mm
System Rekylopererad Rekylopererad Rekylopererad, vridlås Rekylopererad, vridlås Rekylopererad, rullås
Eldgivningssätt Endast helautomatisk Endast helautomatisk ½- och helautomatisk ½- och helautomatisk Endast helautomatisk
Total längd 1175 mm 1448 mm 1448 mm 1219 mm 1219 mm
Pip längd 718 mm 718 mm 718 mm 625 mm 534 mm
Kylsystem Vattenkyld Vattenkyld Luftkyld Luftkyld Luftkyld
Matning 100 & 200 skotts fabriksladdat
tygband
50,100 & 200 skotts fabriksladdat
tygband
25 skotts magasin
75-skotts trummagasin
Metallänkar om 50 skott
hoplänkade till 250 skott eller
50- eller 75 skotts trummagasin
Metallänkar om 50 skott
hoplänkade till 250 skott eller
50 skotts trummagasin
Kulhastighet vid mynning 837 m/s (S-kula) 837 m/s (S-kula) 837 m/s (S-kula) 760 m/s (sS-kula) 760 m/s (sS-kula)
Mekanisk eldhastighet 300-400 skott/min. 300-400 skott/min. 750 skott/min. 800-900 skott/min. 1100-1200 skott/min.
Vapnets vikt 18 kg utan kylvatten 14 kg utan kylvatten 12 kg med benstöd 12 kg med benstöd 11,5 kg med benstöd
Lavettens vikt (tillkommer) 30 kg eller 37 kg 23 kg 11 kg 19 kg 19 kg

 


 

MG42 efter 1945

 

Efter kriget har flera länder accepterat MG42 med små förändringar. I Tyskland tillverkades den återigen efter kriget av Rheinmetall som ifrån oktober 1955. Den kallades för MG 1  av Bundeswehr. 1959 modifierades den och kallades för MG 42/59.
1966 ändrades den ytterligare något och kallades för MG 3. MG3 tillverkades av Rheinmetall ifrån 1966 till 1979 då all tillverkning av kulsprutor samordnades i Tyskland  till Heckler & Koch i Oberndorf am Neckar.

Den har också tillverkats i Turkiet och Jugoslavien.

MG42/59 har exporterats till Danmark, Norge, Indonesien, Pakistan, Italien, Sudan, Storbritannien, Burma och Chile

 

 

Den har även tillverkats av Carl Gustafs Stads Gevärsfaktor.

När det svenska försvaret på mitten av 50-talet skulle anta en lätt luftkyld bandmatad kulspruta som skulle ersätta kulsprutegeväret så prövade man MG42. Den tillverkades av CG gevärsfaktori och kallades kulspruta fm/56.

 

Bild Fm/56    Bilder ifrån Vapenmuseet i Eskilstuna

 

I stället antog Sverige den i princip äldre konstruktionen kulspruta m/58.

 

Kulspruta m/58 i 6,5x55 mm vid Chalmers Skytteförenings mästerskap 1972 med KSP.

 

I samband med köpet av stridsvagnen Leopard så köpte emellertid försvaret för pansartruppernas räkning in MG3 ifrån Tyskland. Pansartrupperna använder den i kaliber 7,62x51 mm. I Sverige kallas den för KSP94 och används som sidobeväpning för stridsvagnen Leopard 2. 

Bild på Kulspruta 94 (FMV)

 


 

Källor:

Bildtafeln des M.G. 34 - Verlag R. Eisenschmidt, Berlin NW7, Mittelstrasse 18

Nytryckt manual för MG42 - Journal-Verlag Schwend GmbH, Schwäbisch Hall

Rheinmetall Defence, Tyskland.

Per Arvidsson - Eldhandvapen ISSN 91-87158-04-3

Smith & Smith - Small arms of the world, 1960, ISBN 0-89104-021-8

Century International Arms, P.O. Box 714, St Albans, VT 05478.

ARS, 16014 West Remuda Drive, Surprise, AZ 85387

D.S. Arms, P.O. Box 387, Round Lake, IL 60073

Entreprise Arms Inc., 16021 E. Arrow Highway, Unit B, Irwindale, CA 91706

Gun Parts Corp., West Hurley, NY 12491.

 

Åter till sidan med
olika artiklar