Göta Vapenhistoriska Sällskap 2005-02-03.

En av Götas mest erkända medlemmar höll et mycket intressant föredrag om olika typer av blankvapen. Han hade då med sig ett antal för att belysa de olika typerna.

 

Bilden ovan ifrån höger till vänster.

Liggande på stolen överst - ett Tvåhandssvärd.

1.Tasshake, 2. tysk värja, 3. korgrapir,  4. Skålrapir, 5. den försvunna värjan, 6. Valonvärja, 7. förtyp till Karolinervärjor, 8. kavalleri värja,  9. pallasch, 10. sabel M1854, 11. sabel M1815.

 

Nu kommer vi att gå igenom dem vapen för vapen. Det finns ju mängder av typer men presenteras de vanligaste typerna.

 

Här (och överst på bilden ovan - liggande på stolen) är ett tvåhands svärd.
Dessa svärd var endast avsedda för ceremonier och inte för strid.

 

1) Tasshake ifrån 1500 - 1600-tal

Signifikativt för denna typ är korgfäste och i allmänhet en böjd klinga s.k. sabelklinga.

Här ovan har vi en Tasshake ifrån 1500 - 1600 talet

 

 

2) Tysk värja 1500-1600 tal
Lägg märke till det vackra fästet med de två händerna, som har varit förgyllt

 

 

3) Militär korg rapir ca 1620
Här syns en vacker militär s.k. korg rapir ifrån ca 1620

 

 

4) Skålrapir eller klock rapir – ett civilt vapen
Här ovan är ett civilt vapen en skål rapir även kallad klock rapir. Det är ett mycket fint hantverk!

 

 

5) ”Den Försvunna värjan” ifrån 30-åriga kriget. Den användes under hela kriget av officerare. Den var mest populär bland svenskar.
Detaljer på den "Försvunna värjan".

 

 

6) Valon värja 1660 – masstillverkad.

 

 

7) Karoliner M1668. Detta var en förmodell till M1685.

 

8) Kavalleri värja M1739 för manskap. Vira klinga med stämplar x o x o x som ingen säkert vet vad dessa stämplar står för.

 

 

9) Pallasch för tungt rytteri M1778. Tung klinga med sabelfäste. P-stämpel.

 

 

10) Sabel M1854 för kavalleri manskap.

 

11) Sabel M1815 för livhusarerna med Andreas korset  (Tunt sabelfäste och böjd sabelklinga.)

 

12) Infanteri officers värja 1790 med blånerad klinga privat

 

13) kavalleri officersvärja ca 1820 med blånerad klinga och varmglödgat förgyllt fäste.

 

14) Ämbetsmannavärja – förmodligen för domare. Rakt fäste likt ett kors. Blank klinga.

 

De tre värjorna tillsammans

 

Här är en artilleriunderofficers sabel.

 

Här är kavalleriofficersvärjan m 1893 som även användes av artilleriet vid parader under senare hälften av 1900-talet.

 

Slutligen en liten kuriosa.

1935 sålde marinen ut sina huggare M1851 till ålderslassen som låg inne. Varje beväring fick lov att köpa två sådana huggare till priset av 1 kr / st. Här är en av de som min far köpte i Karlskrona.

 

Läs här om hur Armémuseum vårdar sina blankvapen.

 

 

Tillbaka till hemsidan