Göta Vapenhistoriska Sällskapets första Småskrift - årgång 1982

Ovan: Underofficersvärja m/1807 med kavalleriklinga

 
Ladda ned som pdf-fil (STOR FIL)

 

Åter svenska förstasidan