Fortsättning K98K sidorna  10 - 16

 

Kar 98K sidorna 3 - 9

Garand geväret US M1 Rifle sidorna 17 och framåt