1988 års Småskrift Göta Vapenhistoriska sällskapet.
Del 1 Sabeltaskan i svenska armén
Del 2 Huggaren för Gotlands nationalbeväring m/1810
 
Åter till sidan med Småskrifter

 

Åter svenska förstasidan