1988 års Småskrift Göta Vapenhistoriska sällskapet.
Del 2 Huggaren för Gotlands nationalbeväring m/1810
Sabeltaskan i svenska armén
 
Åter till sidan med Småskrifter

 

Åter svenska förstasidan