sidorna 02 - 11 sidorna 12 - 22
sidorna 23 -35

Göta artilleriregemente m/1893

 
När Norra Halland tillhörde Norge