Fångvårdens vapen

Pistol m/1807

 Om vi först ser på de vapen som användes utomhus så kan vi notera att den 2 februari 1819 bestämde konung Carl XIV Johan att all fångföring efter den l juli 1819 skulle ske genom gästgivarskjuts eller, om sådan ej fanns, med kronoskjuts. Ansvaret för bevakningen av fångarna skulle åligga särskilda fånggevaldiger (titeln användes till 1850 och betydde ungefär fångförare), vilka nu skulle anställas av landshövdingarna. Gevaldigern skulle vara beväpnad med sabel och två pistoler i ett bälte som även hade låda för förvaring av ammunition. Man har uppenbarligen funnit det olämpligt att bevakaren var utrustad med gevär och bajonett eftersom detta hindrade honom vid ett eventuellt flyktförsök om det gällde att fånga in rymlingen. Pistolerna var av arméns modell, d.v.s. m/1807 och senare av m/1820. Denna gevaldiger kan sägas vara den i egentlig mening först anställda vaktpersonalen vid fångvården.

 

Pistol m/1820

Sida 1 Sida 3