Fångvårdens vapen

Av Olof.P. Berg 1994
Sida 2 Sida 4

Pistolhölster med livrem för gevaldiger med gehäng. Oftast var den ena pistolen laddad med en kula medan den andra var laddad med grovhagel.                            Till höger sabelns gehäng.

Bild: Vänerborgs museum - Fotograf: Ann-Charlott Öberg

http://www.vanersborgsmuseum.se/samlingar/samlingarna-berattar/fanggevaldiger---ett-fangslande-yrke/

 I Vänersborgs Länsmuseum förvaras icke mindre än 3 stycken pistolhölster för vardera två pistoler och mellan dessa en låda med träinredning för ammunitionen. Sabeln hämtades från armen och utgjordes först även kavallerisabel m/I807 av Helvigs modell eller även artillerisabel m/I808. En sabel av m/I807 finns bevarad i Vänersborg och överlämnades till museet av Länsstyrelsen på 1920-talet i samband med att alla föremål som fanns kvar från gevaldigertiden övergick i museets vård. Sabeln bars i axelgehäng prytt med en plåt till tecken på gevaldigerns befattning. (Se bilden ovan)

Gevaldigern bar såväl sina pistoler som sabeln. Han var med andra ord beväpnad som en kavallerist med den skillnaden att denne hade pistolerna i hölster framför sig i sadeln och även hans sabel bars av hästen. Gevaldigern fick bära alla sina vapen själv. Visserligen åkte han mestadels på skjutsvagnar i samband med fångtransporterna men på marken var han utan tvekan handikappad om någon fånge sökte rymma. Det blev därför önskvärt att söka lätta på hans utrustning och det första man därvid undersökte var att få fram en lättare sabel. När armen hade infört en ny modell för artilleriets manskap m/I83l gick man över till denna och genom Kungligt brev år 18433 erhåller Fångvårdsstyrelsen från armen sex stycken artillerisablar med järnbaljor och livgehäng som skall användas av nyanställda extra fångknektar. Dessa sablar var av artilleriets modell år 1831. Man kan idag förundras över att ett så litet ärende som sex stycken sablar behövde föras ända upp till Kungen för avgörande.

Sabel m/1807

 

 


Sabel m/1808

 

Sabel m/1831

 

Sida 2 Sida 4