Fångvårdens vapen

Av Olof.P. Berg 1994

Pistol m/1849 för Fångvården

 Arbetet med att göra gevaldigerns beväpning lättare fortsattes och turen var nu kommen till pistolerna. Utvecklingen hade här gått från flintlås till slaglås och de nya låsen hade införts i armen år 1849 samt av Postverket som för sina postiljoner bestämt sig för en pistol som var mindre till formatet än armépistolen. Det var denna nya konstruktion för postiljonerna som intresserade Fångvårdsstyrelsen och i januari 1849 får Generaldirektören för Fängelse- och Arbetsinrättningarna tillstånd att anskaffa sådana för gevaldigerna. Han infordrade offert från Husqvarna Gevärsfaktori på 64 par pistoler av denna modell, som därefter beställdes. Pistolerna bars i hölster vid en livrem som även hade plats för en låda för ammunitionen, dvs. liknande den tidigare använda livremmen men med mindre hölster. Dessa pistoler var i bruk under många år.

 

I Väsby Kungsgård i Sala förvaras en huggare som burits under tiden omkring år 1860 aven gevaldiger. Detta är emellertid ett annat vapen än den m/1846 fastställda huggaren. Den har från början varit en bajonett till fältjägarstudsaren m/1815-20 och var tillverkad av en pallasch klinga från år 1773. Klingan försågs med ett bygelfäste och anordning så att den kunde fästas vid mynningen på studsaren med hjälp aven fjäderanordning.

 
Sida 4 Sida 6