GÖTA VAPENHISTORISKA SÄLLSKAP

1996 

Småskrift nr 15

Sommarstriderna 1944 på Karelska näset

av Bengt Aaro

 
 
 
 
 
 
Åter Småskriften 1996 nr 15 Till alla småskrifterna