GÖTA VAPENHISTORISKA SÄLLSKAP

1996

Småskrift nr 15

Jakob Georg Sandberg, den okände
 

 vapenkonstruktören.

av Ingemar Kämpr

Sida 3 - 17
 
 

Savolaxsabeln

 av Olof P. Berg

Sida 21 - 29
 

Sommarstriderna 1944 på Karelska näset

av Bengt Aaro

Sida 31 - 47