GÖTA VAPENHISTORISKA SÄLLSKAP

1996 

Småskrift nr 15

Savolaxsabeln

 av Olof P. Berg

Sabel för Savolax lätta infanteriregemente m/1775. Fäste med yttre och inre sidobygel. Baljan med två koppelringar.

Sabel för Savolax lätta infanteriregemente m/1775. Fäste med yttre och inre sidobygel

 

Sabel för Savolax lätta infanteriregemente m/1775-1807. Fäste med endast yttre sidobygel.

Sabel för Savolax lätta infanteriregemente m/1775 förmodligen för underofficer.

Åter Småskriften 1996 nr 15 Till alla småskrifterna