Den tyska Utmärkelsen för sårade.

 


Utmärkelsen för Sårade den 20 juli 1944 .

Ett antal officerare var trötta på Adolf Hitlers välde och de förstod att kriget var förlorat. De beslöt sig för att göra ett attentat mot honom. Detta genomfördes den 20 juli 1944 i hans högkvarter Varglyan i Rastenburg av Överste Claus von Stauffenberg. Stauffenberg placerade en väska med en bomb i konferensrummet vid benet på det stora bordet och lämnade rummet. En av officerarna flyttade väskan eftersom den stod i vägen. Denna ödets nyck kom att bli Hitlers räddning. Det kraftiga bordsbenet skyddade Hitler ifrån att dö. Till saken hör också att normalt hölls dessa konferenser inne i en bunker, men nu hölls konferensen i ett hus med många fönster och en vanlig dörr samt tunna väggar och tak av vekt material. När bomben briserade gick tryckvågen ut genom fönstren och dörren. Hade den exploderat inne i en bunker hade allesammans säkert dött.

Samtliga 24 personer som var närvarande vid attentatet skadades i olika utsträckning, allt ifrån små blessyrer till döden. Två som dog omedelbart var Överste Brant och Herr Berger. Senare avled också generalerna Schmundt och Korten. Generalerna Scherf och Buhle var svårt sårade medan de andra  klarade sig bättre.

 

foto Bundesarkiv

Så här såg rummet ut efteråt.
Hitler hade stått strax till höger om bildens mitt.

Och här under besöker Hitler Admiral von Puttkamer, Führerns Marin Adjutant , på sjukhuset.

foto Bundesarkiv

 

Efter det misslyckade attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944  lät han instifta en särskild utmärkelse för de som hade sårats eller dött där. Han avstod själv ifrån den, trots att han fått vänsterarm illa tilltygad och spräckta trumhinnor.

På ritningen visas var personerna stod när bomben exploderade.
H markerar Hitler mitt på bordets långsida. Efter namnet står vilken valör av utmärkelsen, som utdelades.

 

 

H.  Adolf Hitler

02. Generalfältmarskalk Keitel. Svart.

03. General Jodl, Svart.

04. General Warlimont, Svart.

05. Franz von Sonnleithner, Svart(?)

06. Major Herbert Büchs, Jodl's assistant. Svart(?)

08. SS Gruppenführer Fegelein, Svart

09. Oberst i.G. von Bulow, Svart

10. Admiral Voss, Svart

11. SS Hauptsturmführer Günsche, Hitlers adjutant, Svart

12. General Scherff, Guld

14. Kapitän z. See Assmann, Svart

15. Stenografen Berger, dog omedelbart, Guld

16. Admiral von Puttkamer, Führerns Marin Adjutant, lätt skadad, Svart

17. General Buhle,  Guld

18. Oberstleutnant i.G. Borgmann, Hitlers adjutant som blev allvarligt skadad, Silver

19. General Schmundt, som dog av sina skador, Guld

20. Oberstleutnant i.G. Weizenegger, Keitel's Adjutant. Svart(?)

21. General Bodenschatz, Allvarligt skadad i benet, Guld

22. Oberst i.G. Brandt, Heusinger's ställföreträdare som dog omedelbart, Guld

23. General Korten, som dog av sina skador, Guld

24. General Heusinger, Silver

Utmärkelsen delades ut på samma grunder som de andra Utmärkelserna för sårade.

Svart

för den som hade sårats 1-2 gånger

Silver

för den som hade sårats 3-4 gånger eller
för den som förlorat en hand, fot, öga eller blivit döv

Guld

för den som hade sårats 5 eller fler gånger eller
för den som invalidiserats, helt blind eller förlorat sitt könsorgan.

Dessa 23 personer var de enda som fick denna utmärkelse. Det är möjligt att om någon av dessa senare sårades igen, så fick denne någon en högre valör av samma sällsynta Utmärkelse. Tilläggas bör att samtliga fick två utmärkelser var. Ett för högtidliga tillfällen och ett för att bäras dagligen. Det som skulle bäras dagligen var stämplat med en 2:a för att markera att det var den vardagliga.

 

20 juli 1944 Utmärkelsen för Sårad i Svart.

 

Här visas bara en kopia för att ni skall få en uppfattning om hur det såg ut.
Detta Utmärkelse är extremt sällsynt.

Baksidan är silverstäplad 800
 samt med 2 f
ör den vardagliga utmärkelsen.

En tillverkare: L/12 dvs. C. E. Juncker i Berlin. Man tror att ett 100-tal tillverkades totalt.

Det finns ytterligare en prototyp med några Utmärkelsen som tillverkades av Godet. Dessa refuserades. Dessa Utmärkelsen behölls av kontraamiral Jesko von Puttkamer. Hans son sålde dem efter hans död till samlare.

Båda dessa typer av Utmärkelsen håller mycket hög kvalitet eftersom de är tillverkade för hand. De är solida och stämplade på baksidan med L/12 och silverstämpeln 800. Mellan svärdsfästena ser man Hitlers signatur.

Ytterligare en variation finns av detta Utmärkelse rapporterar Christopher Ailsby. Detta Utmärkelse har valören guld och är omärkt. Den mest uppenbara skillnaden är att datumet 20 JULI fyller ut hela området mellan svärdsfästena. Signaturen är också större. Baksidan är silverstämplad med "935".


Den som vill läsa och se mer om detta misslyckade attentat mot Hitler kan göra det här:

http://funnytogo.com/stories/july-20-1944.htm

 

 

 

Den tyska utmärkelsen för sårade 1:a Världskriget
Spanska Inbördeskriget och 1939 typ 1
1939 typ 2
Sårade den 20 Juli 1944

Text O. Janson 2009-01-19

Tillbaka till samlingssidan